Publisher and Funding Body

PUBLISHER:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
CONTACT PERSON (editorial board and publisher):
Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski Ph.D.
Tel. +48 12 422 30 68; fax +48 12 421 67 25
E-mail: science@apeiron.edu.pl
COPYRIGHT © BY:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego APEIRON w Krakowie