Rada recenzentów

Prof. Carlos Eduardo Pacheco AMARAL
Universidade dos Acores (Włochy)

LtCol Assoc. Prof. Nevena ATANASOVA-KRASTEVA, Ph.D.
Narodowy Uniwersytet Wojskowy Vasila Levskiego (Bułgaria)

Prof. Vania Banabakova, Ph.D.
Narodowy Uniwersytet Wojskowy Vasila Levskiego (Bułgaria)

Prof. Eliseo BERTOLASI, Ph.D.
L'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (Włochy)

prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (Słowacja)

Ing. Monika BLIŠŤANOVÁ, Ph.D.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (Słowacja)

Prof. Wojciech CYNARSKI, Ph.D.
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie (Polska)

Prof. Stanislav DADELO, Ph.D.
Vilnus Gediminas Technical University (Litwa)

Jerzy DEPO, Ph.D.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polska)