Organ wydający i finansujący

WYDAWCA:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
ul. Krupnicza 3
31-123 Kraków
OSOBA KONTAKTOWA (redakcja i wydawca):
Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski Ph.D.
Tel. (12) 422 30 68; fax (12) 421 67 25
e- mail: science@apeiron.edu.pl
COPYRIGHT © BY:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego APEIRON w Krakowie