Obowiązki redaktora

DECYZJE O PUBLIKACJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Redaktor czasopisma jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które artykuły przesłane do czasopisma powinny zostać opublikowane, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystkie publikowane w dzienniku. Podejmując te decyzje, redaktor może kierować się polityką redakcji czasopisma i / lub polityką wydawcy, a także wymaganiami prawnymi dotyczącymi zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor może porozumiewać się z innymi redaktorami lub recenzentami przy podejmowaniu decyzji o publikacji. Redaktor powinien zachować rzetelność zapisu akademickiego, wykluczyć potrzeby biznesowe z pogarszających się standardów intelektualnych i etycznych i zawsze być gotów opublikować poprawki, wyjaśnienia, wycofania i przeprosić w razie potrzeby.

FAIR PLAY Redaktor powinien oceniać rękopisy dla ich treści intelektualnych bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autora (ów).

POUFNOŚĆ Redaktor i każda redakcja nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu innemu niż autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym redaktorom doradczym i wydawcom. Ujawnianie informacji, konflikty interesów i inne kwestie Redaktor będzie kierować się wytycznymi COPE dotyczącymi wycofywania artykułów, rozważając wycofanie, wydawanie wyrażeń i wydanie poprawek odnoszących się do artykułów, które zostały opublikowane w Security Dimensions: International & National Studies. Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych redaktora bez wyraźnej pisemnej zgody autora (autorów).