Kodeks etyczny

Czasopismo "Wymiary bezpieczeństwa: międzynarodowe i krajowe" poświęcone jest sprawdzonym praktykom w zakresie kwestii etycznych, błędów i odwołań. Zapobieganie nadużyciom wydawniczym jest jednym z ważnych obowiązków redakcji. Wszelkie nieetyczne zachowanie jest nie do przyjęcia, a dziennik nie toleruje plagiatu w żadnej formie. Autorzy przesyłający artykuły do ​​Wymiarów bezpieczeństwa: Międzynarodowe i krajowe badania potwierdzają, że treść rękopisu jest oryginalna. Ponadto gwarantują, że ich artykuł nie został opublikowany w innym miejscu w jakimkolwiek języku w całości lub częściowo, ani też nie jest recenzowany do publikacji w dowolnym miejscu.

Poniższe obowiązki nakreślone dla redaktorów, autorów i recenzentów są oparte na kodeksie postępowania COPE dla redaktorów czasopism. Redaktorzy, autorzy i recenzenci będą również stosować się do Wymiarów bezpieczeństwa: Polityka międzynarodowa i krajowa.

Dla wszystkich stron zaangażowanych w publikację (autora (autorów), redaktora czasopisma, recenzentów, społeczeństwo i wydawcę) konieczne jest uzgodnienie standardów spodziewanego zachowania etycznego.